ประเภทธุรกิจ

เราเป็นผู้ผลิตและขายส่งวัตถุดิบปูนยิปซั่ม ปูนพลาสเตอร์ ตรามือ สีแดงและตรา asp สีน้ำเงิน, ปูนกาวบอนดิ้ง (ตรา asp สีแดง) ปูนฉาบ (stopping plaster), ปูนหิน (rock plaster ตรา asp)  ขายส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ     โรงงานผลิต ปูนพลาสเตอร์

ปูนพลาสเตอร์ และ แร่ยิปซั่มบด

บริษัท ซิน หย่วน ด้า (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ผลิตแป้งยิปซั่ม และผลิตแผ่นยิปซั่ม ในเขตหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ผลิตปูนปลาสเตอร์

ปูนพลาสเตอร์, แอนไฮไดร์ท, แคลเซียม, ยิปซัม

โกดังเก็บปูนปลาสเตอร์

จำหน่าย ปูนปลาสเตอร์, ยิปซัมบอร์ด, ยิปซัมปลาสเตอร์, แคลเซียมคาร์บอเนต

ผลิตปูนปลาสเตอร์

ปูนปลาสเตอร์

ผลิตตุ๊กตาชิ้นงานส่งออก