ประเภทธุรกิจ

เราเป็นผู้ผลิตและขายส่งวัตถุดิบปูนยิปซั่ม ปูนพลาสเตอร์ ตรามือสีแดงและตรา ASPสีน้ำเงิน, ปูนกาวบอนดิ้ง (ตรา ASP สีแดง) ปูนฉาบ (Stopping plaster), ปูนหิน (Rock Plaster ตรา ASP) และ YOWS ขายส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ     โรงงานผลิต ปูนพลาสเตอร์

โรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์ ผู้ผลิตปูนปลาสเตอร์ ปูนปลาสเตอร์ตรามือ, จำหน่ายส่งและส่งออกปูนปลาสเตอร์ จำหน่ายปูนยิปซั่มพลาสเตอร์ จำหน่ายปูนยิปซั่ม ปูนกาว ปูนฉาบ และปูนยาแนว อาทิ ปูนพลาสเตอร์ตรามือสีน้ำเงินสำหรับงานหล่อตุ๊กตา ทำชอล์กเขียนกระดาน ทำแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์โมล ทำกระปุกออมสิน ทำเฝือกและงานยิปซัมทั่วไป

ปูนพลาสเตอร์ และ แร่ยิปซั่มบด

ผลิตปูนปลาสเตอร์

โกดังเก็บปูนปลาสเตอร์

จำหน่าย ปูนปลาสเตอร์, ยิปซัมบอร์ด, ยิปซัมปลาสเตอร์, แคลเซียมคาร์บอเนต

ผลิตปูนปลาสเตอร์

ปูนปลาสเตอร์

ผลิตตุ๊กตาชิ้นงานส่งออก

จำหน่ายและติดตั้ง บัวปูนพลาสเตอร์ รับออกแบบงานฝ้าเพดาน และติดตั้งฝ้าเพดาน จำหน่ายสมุนไพร ลูกประคบ สมุนไพรรอบ