ประเภทธุรกิจ

ประตูหนีไฟ, ประตูเหล็ก, ประตู, โรงงานผลิตประตูหนีไฟ, ประตูเหล็กทนไฟ, ประตูหนีไฟเต็มบาน, เจาะกระจก, ประตูหนีไฟ บานคู่, ประตูเหล็ก เต็มบาน, ประตูเหล็กเลื่อนสำหรับโรงงาน, จำหน่ายประตูหนีไฟ, ซ่อมประตูหนีไฟ, ประตูหนีไฟอาคาร, ประตูหนีไฟ ราคาโรงงาน, ติดตั้งประตูหนีไฟ, อุปกรณ์สำหรับประตูหนีไฟ, หน้าต่างเหล็ก,

บานคู่ และประตูหนีไฟบานเลื่อน แบบบานทึบ บานครึ่งทึบครึ่งกระจก บานเจาะช่องกระจก บานเจาะกระจกมีช่องบานเกล็ด ใช้ติดตั้งเป็นประตูบันไดหนีไฟในอาคาร รวมถึงผลิตจำหน่าย อุปกรณ์ประกอบประตูหนีไฟ (Exit door accessories & parts) เช่น คานผลักประตูหนีไฟ ลูกบิดประตู ชุดกุญแจมือจับก้านโยก บานพับ กลอนฝัง โช้คอัพประตูหนีไฟ

จำหน่ายประตูเหล็กทนไฟสำเร็จรูป/อบสี ประตูม้วนมือดึง-ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับประตูเหล็กทุกชนิด