ประเภทธุรกิจ

บ่อฝัก กุ้งขาว

จำหน่ายปลาสวยงามส่งออก