ประเภทธุรกิจ

แพปลา

เพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธ์ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น กัมฟา หลานสายพันธุ์ นำเข้าและส่งออก ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น และปลาสวยงามทุกชนิด ตัวแทนจำหน่ายอาหาร Cyclop-eeze (ไรทะเลน้ำลึก) จากอเมริกา สูตรสำหรับปลาสวยงาม ชนิด Freeze Dried ชนิด Frosent สูตร สำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กุ้ง)

เพาะพันธุ์ปลา

ฟาร์มกุ้ง

จำหน่ายปลาสวยงาม

ฟาร์มจระเข้

จำหน่ายพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ