ประเภทธุรกิจ

แพปลา

เพาะพันธุ์และพัฒนาสายพันธ์ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น กัมฟา หลานสายพันธุ์ นำเข้าและส่งออก ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น และปลาสวยงามทุกชนิด ตัวแทนจำหน่ายอาหาร Cyclop-eeze (ไรทะเลน้ำลึก) จากอเมริกา สูตรสำหรับปลาสวยงาม ชนิด Freeze Dried ชนิด Frosent สูตร สำหรับสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (กุ้ง)

ฟาร์มกุ้ง

เพาะพันธุ์ปลา

ฟาร์มจระเข้

จำหน่ายปลาสวยงาม

จำหน่ายพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Sorry, we can't find บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.