ประเภทธุรกิจ

ซ่อมบำรุงและติดตั้งสัญญาณสื่อโทรศัพท์

หน่วยซ่อมบำรุง-รักษา และที่ปรึกษา

รับซ่อมตัวแปลงไฟเสาโทรศัพท์

จำหน่ายและซ่อมโทรศัพท์

บริการก่อสร้างงานระบบโทรศัพท์ งานไฟฟ้า

ขาบโทรศัพท์