ประเภทธุรกิจ

ท่าเรือเอกชน

ชิปปิ้ง

เดินเรือต่างประเทศ

บริการเดินเรือในคลองแสนแสบ

ท่าเรือประมง

บริการท่าเทียบเรือและโรงเก็บสินค้า ลานรถยนต์