ประเภทธุรกิจ

บริการด้านการจัดการสินค้าระหว่างประเทศ , ผู้ให้บริการอื่นๆ , ที่ปรึกษา ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ บริการนำของเข้าออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ตามพิธีการศุลกากร

บริการชิปปิ้ง เป็นตัวแทนจากมาเลเซีย MTT Shipping Sdn. Bhd. ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ตัวแทนรับจัดการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิดย่านท่าเรือแหลมฉบัง westports

ขนส่งทั้งทางเรือ-ทางอากาศ

นายหน้าตัวแทนบริษัทเดินเรือระหว่าง ประเทศ พิธีการศุลกากร จำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน

ให้บริการเดินเรือโซนอเมริกา มาเลเซีย

ตัวแทนนายหน้าติดต่อขนส่งสินค้าทางเรือ

นำเข้า-ส่งออก (ทั่วไป)

นำเข้า-ส่งเข้า