ประเภทธุรกิจ

บริการการออกแบบทางวิศวกรรมแบบครบวงจร,ระบบสุขาภิบาล,ฉนวนกันความร้อนในการทำงาน

ออกแบบและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งภายใน ภายนอกอาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบทำความเย็น บริการออกแบบห้องเย็นที่รองรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการควบคุมอุณหภูมิ ติดตั้งวาล์วสำหรับป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้

รับปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานเครื่องกล

บริการวางระบบท่อบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

บริการรับเดินท่อน้ำ ระบบสุขาภิบาล การไหลของน้ำ ในอาคาร เดินท่อสุขภัณฑ์

ผลิตและติดตั้งระบบน้ำร้อน

รับเหมาติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล,งานระบบดับเพลิง,ระบบคลูลิ่งทาวเวอร์,ท่อลมแอร์

บริการติดตั้งระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค

ระบบสุขาภิบาล