ประเภทธุรกิจ

- รับส่งสนามบินภูเก็ต - นำเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตตามสถานที่ต่างๆ

สายการบินโคลเรี่ยนแอร์