ประเภทธุรกิจ

งานใต้น้ำทุกชนิด, เชื่อมใต้น้ำ, ตัดใต้น้ำ ค้นหา กู้ ซ่อม สร้าง, วางสายเคเบิ้ล, ทำลายสิ่งกีดขวาง ไม่ว่าโลหะ ปูน ไม้ หิน ใต้น้ำ แก้ปัญหาทุกชนิด (ใต้น้ำ) ถ่าย VDO, DVD และภาพนิ่งใต้น้ำ

พัฒนาอุตสาหกรรมใต้นํ้า

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา บริการรับจัดการงานใต้น้ำ

Sorry, we can't find บริการรับจัดการงานใต้น้ำ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.