ประเภทธุรกิจ

ขนส่งผู้ป่วยทางอากาศหรือไอซียูลอยฟ้า บริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยเครื่องบินพยาบาล เช่า เหมาลำ และเครื่องบินพานิชย์ ครอบคลุม ทั่งในและต่างประเทศ และยัง บริการรับ-ส่ง ด้วยรถพยาบาลทั้งในและต่าง ประเทศ สินค้าเพิ่มเติม Body Spa-Soap &

บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ (รถตู้พยาบาล)

นำเข้ารถพยาบาล (ฉุกเฉิน)