ประเภทธุรกิจ

รับแบ่งบรรจุสินค้า อุปโภค-บริโภค

รับแพ็คสินค้า, รับแพ็คสินค้านอกสถานที่, รับแพ็คสินค้าในสถานที่, รับขนย้ายสินค้า, รับขนย้ายสินค้าอันตราย, บริการตีลังบรรจุภัณฑ์ vacuum, รับโหลดตู้, บริการรมควัน (ippc)ป้องกันแมลงและเชื้อรากินไม้ รับบรรจุลังไม้แบบทึบ,ลังไม้แบบโปร่ง, พาเลท, vacuum, un box, บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

ผลิต ลังพลาสติกลูกฟูก จำหน่ายวัสดุป้องกันการกระแทก

กล่องบรรจุภัณฑ์

บริการรับบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง รับทำพาเลทไม้ ลังไม้ ลังกระดาษ

รับออกแบบและผลิตเครื่องจักสำหรับ อุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและยาประเภท ต่างๆ รับขึ้นรูปแผง PVC สำหรับใช้ในการ บรรจุภัณฑ์ด้วยระบบ Vacuum Forming อาทิ Blister Pack, Skin Pack, Slide Pack เช่น แผงยาเม็ด ยาแคปซูล ขนม เครื่องสำอางค์

ผลิตกล่องทุกชนิด

รับผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท