ประเภทธุรกิจ

รับแบ่งบรรจุสินค้า อุปโภค-บริโภค

รับแพ็คสินค้า, รับแพ็คสินค้านอกสถานที่, รับแพ็คสินค้าในสถานที่, รับขนย้ายสินค้า, รับขนย้ายสินค้าอันตราย, บริการตีลังบรรจุภัณฑ์ vacuum, รับโหลดตู้, บริการรมควัน (ippc)ป้องกันแมลงและเชื้อรากินไม้ รับบรรจุลังไม้แบบทึบ,ลังไม้แบบโปร่ง, พาเลท, vacuum, un box, บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตราย โดยเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

กล่องบรรจุภัณฑ์

บริการรับบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง รับทำพาเลทไม้ ลังไม้ ลังกระดาษ

ผลิตกล่องทุกชนิด

รับผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท

บรรจุภัณฑ์สำหรับของเหลว (Bag in Box)

ออกแบบ Packaging