ประเภทธุรกิจ

เป็นร้านมัสตราด

เป็นclubและคาราโอเกะ