ประเภทธุรกิจ

เป็นclubและคาราโอเกะ

เป็นร้านมัสตราด