ประเภทธุรกิจ

นำเข้า-ส่งออก หัวลากทุกชนิด

รับส่งเอกสารและวัสดุภัณฑ์

รับส่งเอกสารและวัสดุภัณฑ์

บริการพนักงานรับ ส่งเอกสาร บริการเก็บเงินสด รับเช็ค วางบิล ชำระค่าสาธารณูปโภค

นำเข้า-ส่งออก หัวลากทุกชนิด

นำเข้า-ส่งออก หัวลากทุกชนิด

บริการจัดส่งวัสดุ ทั้งต่างประเทศ ภายในประเทศและให้บริการพนักงาน จัดส่งเอกสาร

ดำเนินการด้านเอกสารส่งกงสุล