ประเภทธุรกิจ

ตู้จ่ายน้ำมันแมคคานิค ที่ป้องกันการทุจริตน้ำมัน ด้วยระบบ access tag ได้   ขอใบอนุญาตและออกแบบสร้างปั๊มน้ำมันองค์กร บริการดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงกิจการควบคุมประเภทที่ 2 และกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง-ฐานคอนกรีตตั้งถังเก็บน้ำมัน-หลังคาคลุมถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานกรมธุรกิจพลังงาน

กาญจนบุรี มีความเชี่ยวชาญในงานวางระบบน้ำมัน รับเหมางานวางระบบงานเดินท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง วาล์วควบคุมและอุปกรณ์วัดระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เน้นความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น "CABIN" น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดรลิค จารบีทุกชนิด สำหรับงานยานยนต์ และ น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง (Lubricant) CABIN  ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นหลาหลายชนิด ทั้ง น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ / Synthetic & Semi-synthetic Lubricant

ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ อุตสาหกรรม น้ำมันไฮดรอลิก จารบี ทุกชนิดของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภูเก็ต น้ำมันเชื้อเพลิง พังงา น้ำมันเชื้อเพลิง กระบี่ น้ำมันเชื้อเพลิง สตูล น้ำมันเชื้อเพลิง ระนอง บริการเติมน้ำมันตามเกาะต่างๆ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ น้ำมันดีเซล ภูเก็ต น้ำมันดีเซล ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือ ภูเก็ต น้ำมันเติมเรือ ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือรบ

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภูเก็ต น้ำมันเชื้อเพลิง พังงา น้ำมันเชื้อเพลิง กระบี่ น้ำมันเชื้อเพลิง สตูล น้ำมันเชื้อเพลิง ระนอง บริการเติมน้ำมันตามเกาะต่างๆ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ น้ำมันดีเซล ภูเก็ต น้ำมันดีเซล ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือ ภูเก็ต น้ำมันเติมเรือ ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือรบ

บริษัท อีเอสเพาเวอร์ จำกัด โรงกลั่นเอทานอลจาดแป้ง และยังสามารถลองรับการผลิตจากวัตถุดิบอื่นได้เเก่ กากน้ำตาล น้ำอ้อย น้ำเชื่อม และมันสำปะหลัง มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องและแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95, ดีเซล B7, ดีเซล B10, ดีเซล B20, น้ำมันเตา A และ C จากปั๊มน้ำมันปตท.และปั๊มน้ำมันบางจาก จำหน่ายในราคาโรงกลั่นน้ำมัน  

พลังงานสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอริน พลังงานทดแทนประเภทดีเซล Technical Grade ประมาณ 10,000 ตันต่อปี

บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทราและนครสวรรค์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี