ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่น "CABIN" น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดรลิค จารบีทุกชนิด สำหรับงานยานยนต์ และ น้ำมันอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง (Lubricant) CABIN  ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นหลาหลายชนิด ทั้ง น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ / Synthetic & Semi-synthetic Lubricant

ผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ อุตสาหกรรม น้ำมันไฮดรอลิก จารบี ทุกชนิดของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภูเก็ต น้ำมันเชื้อเพลิง พังงา น้ำมันเชื้อเพลิง กระบี่ น้ำมันเชื้อเพลิง สตูล น้ำมันเชื้อเพลิง ระนอง บริการเติมน้ำมันตามเกาะต่างๆ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ น้ำมันดีเซล ภูเก็ต น้ำมันดีเซล ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือ ภูเก็ต น้ำมันเติมเรือ ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือรบ

บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ภูเก็ต น้ำมันเชื้อเพลิง พังงา น้ำมันเชื้อเพลิง กระบี่ น้ำมันเชื้อเพลิง สตูล น้ำมันเชื้อเพลิง ระนอง บริการเติมน้ำมันตามเกาะต่างๆ ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ ขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ภาคใต้ น้ำมันดีเซล ภูเก็ต น้ำมันดีเซล ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือ ภูเก็ต น้ำมันเติมเรือ ภาคใต้ น้ำมันเติมเรือรบ

บริษัท อีเอสเพาเวอร์ จำกัด โรงกลั่นเอทานอลจาดแป้ง และยังสามารถลองรับการผลิตจากวัตถุดิบอื่นได้เเก่ กากน้ำตาล น้ำอ้อย น้ำเชื่อม และมันสำปะหลัง มีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ตอบสนองความต้องการลูกค้า

บริษัท พี.ซี.ปิโตรเลียมแอนด์เทอร์มินอล จำกัด ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของเรา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทราและนครสวรรค์ และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พลังงานสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล กลีเซอริน พลังงานทดแทนประเภทดีเซล Technical Grade ประมาณ 10,000 ตันต่อปี

ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตจำหน่ายไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงประเภทดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันจากพืชหรือไขมันสัตว์ และ ผลิตจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงผสมเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร

บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด สำรวจและผลิตน้ำมันดิบ, กลั่นน้ำมัน, ผลิตและจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซ LNG ผลิตจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีและเคมีเกษตรสำหรับทำปุ๋ยเคมี

จำหน่ายเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เช่น กะลาปาล์ม,ถ่านหิน