ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจสำรวจเหมืองแร่ ที่ปรึกษางานธรณีวิทยา และวิศวกรรมธรณี

รับสำรวจทางธรณีวิทยา ขุดเจาะ บาดาล น้ำใต้ดิน