ประเภทธุรกิจ

, บริการล้างบ่อบำบัด , บริการล้างบ่อน้ำดี , บริการล้างบ่อน้ำเสียทุกชนิด , บริการลอกท่อระบายน้ำ มีปัญหา ท่อน้ำอุดตัน , น้ำไหลช้า , ส้วมตัน , ส้วมราดไม่ลง ต้องการชำระล้าง กาก , ตะกอน , เลน , ล้างบ่อบำบัด , ลอกท่อ และอื่น ๆ ในงานกำจัดปฏิกูลทุกประเภท งานเล็ก งานใหญ่ไม่ลงรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่น ๆ บริการตั้งแต่บ้าน

สูบส้วม, ล้างบ่อ, ลอกท่อระบายน้ำตัน, แก้ไขปัญหาส้วมเต็มไว, รับขุดบ่อส้วม, สูบไขมัน, ลอกท่อระบายน้ำ, แก้ไขท่อตัน, วางถังแซท