ประเภทธุรกิจ

นวดี บริการดูดส้วมชักโครกกดไม่ลง สูบส้วมส้วมเต็มส้วมตัน ท่อน้ำอุดตันน้ำไหลช้า สูบน้ำเสียล้างท่อระบายน้ำ

สูบส้วม, ล้างบ่อ, ลอกท่อระบายน้ำตัน, แก้ไขปัญหาส้วมเต็มไว, รับขุดบ่อส้วม, สูบไขมัน, ลอกท่อระบายน้ำ, แก้ไขท่อตัน, วางถังแซท