ประเภทธุรกิจ

ขายเคมีภัณฑ์

จำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในห้องแล็บ

สารเคมีห้องแล็ป

ตัวแทนจำหน่ายชุดทดลองอาหารทั้งหมด

จำหน่ายสารเคมี

เคมีภัณฑ์สำหรับบำบัดน้ำเสีย, อุตสาหกรรมกระดาษ,งามพิมพ์

นำเข้าเคมีภัณฑ์ด้านการเกษตร

จำหน่ายเคมีภัณฑ์วิเคราะห์ในห้องแล็ป, เคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมชุบนิเกิ้ล, เคมีภัณฑ์สำหรับชุบทอง, เคมีภัณฑ์สำหรับชุบเงิน, เคมีภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ, เคมีภัณฑ์สำหรับทดสอบอาหาร, เคมีภัณฑ์สำหรับแผงวงจร PCB, เคมีภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และทดสอบในห้องแล็ป, อุปกรณ์วิเคราะห์และอุปกรณ์ในห้องแล็ป, อุปกรณ์วิเคราะห์และอุปกรณ์ทดสอบ