ประเภทธุรกิจ

ผู้จัดจำหน่ายแม่สี (pigment) และ เคมีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง สารเติมแต่ง (additives), sanitizer, wax, uv stabilizer, antistatic, optical brightening agent และให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิต

ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

ให้คำปรึกษาเกียวกับผลิตภันฑ์ยายนต์ เทรนนิ่ง ISO พัฒนาบุคลากร

หน่วยงานเอกชนให้ความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมร่วมรับฟังปัญหา และแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านงานอุตสาหกรรม

รับปรึกษา,ให้คำแนะนำ,รับฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรม

ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการและ ภาครัฐบาล

งานบริการภาคอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม