ประเภทธุรกิจ

บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและพัฒนาระบบกิจการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.

วิจัย พัฒนา ทดลอง ด้านอิเล็คทรอนิกส์

เป็นที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์

บริการ-พัฒนาซอฟร์แวร์ สำหรับเครื่องจักร และพัฒนาออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิค

ให้บริการ ให้คำปรึกษา จำหน่ายอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทาง

ให้บริการวางระบบเครื่องอิเล็คโทรนิคส์

ให้คำปรึกษา จำหน่าย แนะนำ เกี่ยวกับส่วนอิเลคทรอนิคส์