ประเภทธุรกิจ

นำเข้าและจัดจำหน่าย เชื้อเพลิงแข็งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงแข็งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที้งถ่านหิน และเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม ขี้เลี่อย ชีวมวลอัดก้อน หรือ Wood Pellets) และจำหน่าย แผ่น PVC, HDPE สำหรับปูบ่อ ไบโอแก๊ส นากุ้ง

ผลิตและ-จำหน่าย ถ่านหิน

จำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานทุกชนิด เช่น ถ่านหิน,น้ำมันเตา

จำหน่ายถ่านโค๊ก เหล็กปั๊ก ซิลิคอน และวัตถุที่ใช้ในการหล่อหลอม

ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ผลิตจำหน่ายถ่านโค๊ก

เหมืองถ่านหิน

ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

ซื้อ-ขาย ขี้เลื่อย ขี้กบและเศษไม้ ขนส่งทั่วประเทศ