ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสง

โตกัสโก้ นัท (มะม่วงหิมพานต์และปลากรอบ)

ขายถั่วเหลือง

ถั่วต่างๆ

ถั่วอบกะทิ รถกาแฟ ถั่วอบหน้างา

ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วเขียว, ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก, ถั่วเหลือง.ถั่วดำ, ถั่วแดงหลวง, งาขาวเม็ดใหญ่ , งาขาวเม็ดเล็ก, งาดำ

ขนมประเภทถั่ว

ขนมประเภทถั่ว

การขายส่งถั่วเขียวเม็ด ขายส่งถั่วเขียวลอกเปลือก