ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ รับปรึกษา ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ ระบบตอบรับอัตโนมัติ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรสาร เดินสายโทรศัพท์ภายใน และภายนอกอาคาร งานวางระบบสายเคเบิ้ลภายในและภายนอกอาคาร ชุดกระจายเสียง ชุดประชุม panasonic, forth, nec

ตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องรับโทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์วงจรปิด และสัญญาณกันขโมยเดินสายแลน เดินสายโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด Hi View ตู้สาขา Nec Panasonic Phonix เดินสายแลนทุกชนิด เดินสายโทรศัพท์ภายนอก ภายในอาคาร สัญญาณกันขโมย Ness

ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์

จำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์

จำหน่ายติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบอินเตอร์เน็ท ระบบไฟฟ้า เดินสายแลน

บริการตู้สาขาโทรศัพท์ ระบการสื่อสารโทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรม

จำหน่ายและติดตั้งตู้โทรศัพท์,คีย์การ์ดและกล้องวงจรปิด

ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้กับ ที โอที