ประเภทธุรกิจ

รับบริการ ถ่วงสมดุลงานหมุน และ การวิเคราะห์ การสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนงานหมุน และส่วนประกอบต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ซ่อมบำรุง และ ตั้งศูนย์ถ่วง (DYNAMIC BALANCING) เครื่องจักรกล และ มอเตอร์ไฟฟ้า Dynamic Balance ชิ้นงาน, อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น Rotor AC-DC, Blower, Pulley, ใบพัดลม , ใบพัดต่างๆ , ลูกกลิ้ง