ประเภทธุรกิจ

บริการด้านวิศวกรรม 3 มิติ FTP การวัดชิ้นงาน 3 มิติ การทดสอบแบบไม่ทำลาย การวิเคราะห์การหล่อ การพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ บริการตรวจสอบงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องตรวจวัด 3 มิติ บริการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยเครื่องตรวจวัด 3 มิติ

• รับตรวจสอบคุณภาพ QC สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  • รับตรวจสอบคุณภาพ QC อะไหล่รถยนต์ทุกชนิด  • รับตรวจสอบคุณภาพ QC หน้าจอทีวี- คอมพิวเตอร์-ฮาร์ดดิสก์-โน๊ตบุ๊ค-โทรศัพท์ทุกประเภท • รับตรวจสอบคุณภาพ QC สินค้านำเข้า-ส่งออก  • รับตรวจสอบคุณภาพ

บริการที่ปรึกษาและจัดวางระบบ ISO9001/ISO14001/ISO22000/ ISO13485/ISO/TS16949/OHSAS18001/GMP/HACCP/BRC,บริการตรวจประเมินภายในร่วม (Internal Audit),บริการปรับปรุงเอกสารเพื่อปรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ระบบISOทุกระบบม,บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน/รับจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

บริการรับปรึกษาด้านการรับรองโคเชอร์และการซื้อขายอาหาร ONE-STOP Service ดูแลทุกขั้นตอนรับรองทำให้การทำงานราบรื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยประสบการณ์การทำงานในบริษัท ที่ได้รับการรับรองโคเชอร์แห่งเดียวในประเทศไทย  สามารถแนะนำวิธีที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโคเชอร์

ตรวจระบบคุณภาพและให้การรับรองทุกประเภทเกี่ยวข้องกับอาหาร

ตรวจประเมินองค์กร และ ให้การรับรอง องค์กรทุกประเภท รับรองมาตรฐาน ISO HACCP GMP OHSAS18000 (ความปลอดภัย)

รับจ้างประเมินผลคุณภาพการศึกษา รับวิจัย วิเคราะห์ รับจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และบริการักษาความปลอดภัย

รับจ้างประเมินผลคุณภาพการศึกษา รับวิจัย วิเคราะห์ รับจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และบริการักษาความปลอดภัย

บริการด้านตรวจสอบระบบคุณภาพรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ