ประเภทธุรกิจ

บริการที่ปรึกษาและจัดวางระบบ ISO9001/ISO14001/ISO22000/ ISO13485/ISO/TS16949/OHSAS18001/GMP/HACCP/BRC,บริการตรวจประเมินภายในร่วม (Internal Audit),บริการปรับปรุงเอกสารเพื่อปรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ระบบISOทุกระบบม,บริการที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน/รับจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

ตรวจระบบคุณภาพและให้การรับรองทุกประเภทเกี่ยวข้องกับอาหาร

ตรวจประเมินองค์กร และ ให้การรับรอง องค์กรทุกประเภท รับรองมาตรฐาน ISO HACCP GMP OHSAS18000 (ความปลอดภัย)

รับจ้างประเมินผลคุณภาพการศึกษา รับวิจัย วิเคราะห์ รับจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และบริการักษาความปลอดภัย

รับจ้างประเมินผลคุณภาพการศึกษา รับวิจัย วิเคราะห์ รับจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และบริการักษาความปลอดภัย

บริการด้านตรวจสอบระบบคุณภาพรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ

บริการตรวจสภาวะเเวดล้อมในการทำงาน, ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ, ตรวจสอบรับรองความปลอดภัย

บริการให้คำปรึกษา และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบอุตสาหกรรม การเกษตร ฟาร์ม น้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม น้ำอุปโภค บริโภค ปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ตรวจประเมินองค์กร และ ให้การรับรอง องค์กรทุกประเภท รับรองมาตรฐาน ISO HACCP GMP OHSAS18000 (ความปลอดภัย)