ประเภทธุรกิจ

เครื่องชั่ง, เครื่องชั่งทุกระบบ, เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก, เครื่องชั่งแท่นวางพื้น, เครื่องชั่งระบบดิจิตอล, เครื่องชั่งเมกกานิกส์, เครื่องชั่งคาน, ตราชั่ง, เครื่องชั่งแบบแท่นลอยพื้นเหล็ก,เครื่องชั่งแบบแท่นลอยพื้นปูน, เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบแท่นลอยพื้นเหล็ก, เครื่องเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกแบบพื้นปูน

ผลิต, จำหน่าย, ซ่อมบำรุง เครื่องชั่ง

ซ่อม ผลิต จำหน่ายเครื่องช่างทั่วไปทุกชนิด

อุปกรณ์เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เครื่องชั่งทุกประเภท

บริการซื้อ-ขาย เครื่องชั่ง ทุกชนิด

ขายเครื่องชั่ง ซ่อม