ประเภทธุรกิจ

manual valve repair /hand valves repair ซ่อมเกทวาล์ว gate ซ่อมโกลบวาล์ว globe, ซ่อมเช็ควาล์ว check ซ่อมบอลวาล์ว ball valve ซ่อมวาล์วผีเสื้อ butterfly valve ซ่อมวายสเตรนเนอร์ y-strainer ซ่อมวาล์วใบมีด knife gate valve ซ่อมวาล์วกับดักไอน้ำ steam trap/กับดักไอน้ำ ซ่อมวาล์วควบคุม control

รับซ่อมบำรุงวาล์วในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลียม, เพาเวอร์แพลนท์ ทั่วประเทศ ซ่อมบำรุงและทดสอบโดยเครื่องมือเทคโนโลยีจาก Germany รวมทั้งการจัดหา Spare Part สำหรับงานซ่อมวาล์ว ซ่อมวาล์ว, วาล์ว, ทำวาล์ว

บริการติดตั้ง-ซ่อม วาล์ว ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ซ่อมบำรุงวาล์ว

จำหน่ายและซ่อมวาล์วรถแรงดันน้ำ