ประเภทธุรกิจ

ตัวอย่างวาล์วที่รับซ่อม อาทิ manual valve repair gate valve, knife gate valve butterfly valve globe valve, piston globe valve ball valve ซ่อมวาล์วกับดักไอน้ำ steam trap/กับดักไอน้ำ control valve repair pneumatic valve electric valve diaphragm valve safety

รับซ่อมบำรุงวาล์วในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลียม, เพาเวอร์แพลนท์ ทั่วประเทศ ซ่อมบำรุงและทดสอบโดยเครื่องมือเทคโนโลยีจาก Germany รวมทั้งการจัดหา Spare Part สำหรับงานซ่อมวาล์ว ซ่อมวาล์ว, วาล์ว, ทำวาล์ว

บริการติดตั้ง-ซ่อม วาล์ว ตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ซ่อมบำรุงวาล์ว

จำหน่ายและซ่อมวาล์วรถแรงดันน้ำ