ประเภทธุรกิจ

สินค้าที่ทำจากเงิน

เครื่องเงิน เครื่องถม

ของใช้ที่ทำจากเงิน เช่น ขันน้ำ, พานรอง