ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายคอนเทคเลนส์, บิ๊กอาย จากเกาหลี

จำหน่ายคอนแทคเลนส์และน้ำยาล้างน้ำตาเทียม

ผู้นำเข้าและจำหน่ายคอนแทคเลนส์และกรอบแว่นตา

กรุงเทพ ขายคอนแทคเลนส์ สระบุรี ขายคอนแทคเลนส์ ลพบุรี ขายคอนแทคเลนส์ ระยอง ขายคอนแทคเลนส์ ชลบุรี ขายคอนแทคเลนส์ จันทบุรี ขายคอนแทคเลนส์ สมุทรปราการ ขายคอนแทคเลนส์สี สมุทรสาคร ขายคอนแทคเลนส์สี นครนายก ขายคอนแทคเลนส์สี กรุงเทพ ขายคอนแทคเลนส์สี ปทุมธานี ขายคอนแทคเลนส์สี นนทบุรี ขายคอนแทคเลนส์สี ชลบุรี ขายคอนแทคเลนส์สี

น้ำตาเทียม ยี่ห้อ Allergan คอนแทคเลนส์

จัดจำหน่ายและบริการส่งสินค้าคอนเทคเลนส์

คอนแทคเลนส์นำเข้าจากเกาหลี,น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ C&C, Renu, Alcon, น้ำตาเทียม, ตลับคอนแทคเลนส์และอาหารเสริมชั้นนำต่างๆ

จำหน่ายแก้วตาเทียม

จัดจำหน่ายและบริการส่งสินค้าคอนเทคเลนส์