ประเภทธุรกิจ

โรงงานผลิตทำไม้ไผ่อัด ไม้ไผ่สาน นนทบุรี ขายส่งไม้ไผ่อัด ไม้ไผ่สาน ไม้โครง ไม้ปาร์เก้ ไม้แปรรูป ไม้บัว เคลือบสารป้องกันมอดและแมลงต่างๆ บริการส่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการออกแบบ ผลิตและจำหน่าย ไม้ไผ่อัด ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 122 ซม. ยาว 244 ซม. ความหนา 1 มม., 2.5 มม.

ไม้ไผ่ ขายไม้ไผ่ ไม้ไผ่อบแห้ง ไม้ไผ่อัด ขายไม้แบบก่อสร้าง ขายไม้อัด ขายไม้ยูคา เสาเข็มยูคา เสาเข็มไม้สน ไม้สนนอก ไม้แปรรูป ไม้อัดราคาถูก ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไม้ราคาถูก บันไดไม้ไผ่ ไม้โครงป้าย ไม้รวก ขายส่งไม้อัด ขายส่งไม้ไผ่ ไม้ไผ่ปักหอย

จำหน่ายไม้ไผ่ป่า

จำหน่ายไม้ไผ่

ผลิต-จำหน่ายไม้ไผ่อัด

ไม้ไผ่ ,ไม้แปรรูป

จำหน่ายไม้ยูคาทุกขนาด, ไม้รวก, ไม้ไผ่, ไม้ไผ่เลี้ยง, จาก, ตอก, ไม้ขันชะเนาะ

จำหน่ายไม้ไผ่

ผลิต-จำหน่ายไม้ไผ่อัด