ประเภทธุรกิจ

โรงงานผลิตทำไม้ไผ่อัด ไม้ไผ่สาน นนทบุรี ขายส่งไม้ไผ่อัด ไม้ไผ่สาน ไม้โครง ไม้ปาร์เก้ ไม้แปรรูป ไม้บัว เคลือบสารป้องกันมอดและแมลงต่างๆ บริการส่งทั้งในประเทศและนอกประเทศ 08-1438-3855   บริการออกแบบ ผลิตและจำหน่าย ไม้ไผ่อัด ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้าง 122 ซม. ยาว 244 ซม.

ไม้ไผ่ ขายไม้ไผ่ ไม้ไผ่อบแห้ง ไม้ไผ่อัด ขายไม้แบบก่อสร้าง ขายไม้อัด ขายไม้ยูคา เสาเข็มยูคา เสาเข็มไม้สน ไม้สนนอก ไม้แปรรูป ไม้อัดราคาถูก ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไม้ราคาถูก บันไดไม้ไผ่ ไม้โครงป้าย ไม้รวก ขายส่งไม้อัด ขายส่งไม้ไผ่ ไม้ไผ่ปักหอย

จำหน่ายไม้ไผ่ป่า

จำหน่ายไม้ไผ่

ผลิต-จำหน่ายไม้ไผ่อัด

ไม้ไผ่ ,ไม้แปรรูป

จำหน่ายไม้ยูคาทุกขนาด, ไม้รวก, ไม้ไผ่, ไม้ไผ่เลี้ยง, จาก, ตอก, ไม้ขันชะเนาะ

จำหน่ายไม้ไผ่

ผลิต-จำหน่ายไม้ไผ่อัด