ประเภทธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์

ทำรายการสารคดี ,รายการโทรทัศน์ ,ออแกนไนซ์เซอร์

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

โทรทัศน์ วิทยุ ขายส่ง ผู้ผลิต

ตัวแทนจำหน่ายจอ LCD, Service apartment.