ประเภทธุรกิจ

รับตีเกลียวเส้นด้ายด้วยเครื่อง TWO FOR ONE จำหน่ายเส้นด้ายอุตสาหกรรม

ผ้าคลุมเบาะรถยนต์ทั่วประเทศ ครึ่งตัวและเต็มตัวผ้าหุ้มเบาะรถยนต์

อุตสาหกรรมสิ่งทอ-เส้นด้าย

ด้าย ไหมพรม

ขายไหมพรม

เสื้อถักไหมพรหม-ผลิต

รับจ้างตีเกลียวเส้นด้าย

ผลิตเส้นใยใช้ทำด้าย ตุ๊กตา

ผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายในล่อน