ประเภทธุรกิจ

ขายสินค้าพื้นเมือง ธูปหอมจากอินเดีย โปสการ์ด

จำหน่ายเครื่องจักรสาน

จำหน่ายแป้งโดว์,แป้งปั้น,ดินน้ำมัน,อุปกรณ์การปั้น

จำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์เขียนแบบ

ขายเครื่องจักรสาร

จำหน่ายเข่งไม้