ประเภทธุรกิจ

เป็นทั้งผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบ เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก ภายในประเทศ มีแหล่งวัตถุดิบอยู่ใน จังหวัดตาก,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดลำปาง และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เครื่องเซรามิคที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ชุดกาแฟ

เครื่องเซรามิคที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ชุดกาแฟ

อุปกรณ์ตกแต่งสวน เช่นกระถางต้นไม้ที่มีลวดหลาย เครื่องปั่นดินเผา

เครื่องเคลือบดินเผา

เครื่องเซรามิคที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ชุดกาแฟ

เครื่องเซรามิคที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น ชุดกาแฟ

แร่วัตถุดิบ สีผสมเซรามิค น้ำยาเคลือบ

จัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้เซรามิคและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเซรามิค

แร่วัตถุดิบ สีผสมเซรามิค น้ำยาเคลือบ