ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่าย ช้อน, ส้อม, แก้ว และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ทำจากสแตนเลส

รับทำชิ้นงานสแตนเลส เช่น โต๊ะ ตู้ ระบบเครื่องต่างๆ โครงสร้างเหล็กในโรงงาน

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร

จำหน่ายอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ที่ทำจากเงิน แสตนเลส อลูมิเนียม

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ช้อน ส้อม มีด ภาชนะที่เป็นสเตนเลสบนโต๊ะอาหาร