ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจขายตรง มีทั้งยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง ปุ๋ย

เครื่องสำอางค์

ธุรกิจขายตรง จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคของแอมเวย์

ขายตรงผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ธุรกิจขายตรง

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ตามสั่งของลูกค้า

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ตามสั่งของลูกค้า

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางค์จากต่างประเทศ ตามสั่งของลูกค้า