ประเภทธุรกิจ

 และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ apha, awwa, us.epa เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จำหน่ายเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน ราคาส่ง (paddle wheel aerator) ใบพัดกังหันตีน้ำบนผิวน้ำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำที่ผิวน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้สัตว์น้ำและจุลินทรีย์ สามารถนำออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ต้นเหตุของน้ำเสีย

ก่อนส่งมอบงาน พร้อมงานบำรุงรักษา pm หลังส่งมอบ ควบคุมบริหารจัดการโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ออกแบบสร้างระบบผลิตน้ำประปา จากน้ำบนผิวดิน ผลิตน้ำเพื่อการบริโภค ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน ชนิด อัลตราฟิลเตชั่น (ultra filtration; uf) ระบบประปาอัตโนมัติ uf, mf, ro รับแก้ปัญหาในระบบผลิตน้ำประปา ซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบ

เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับใช้ในระบบผลิตน้ำประปา เคมีสระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี โพลิเมอร์แอนไอออน (polymer anion) หรือโพลิเมอร์ประจุลบ กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (coagulation) และเคมีปรับสภาพน้ำ ปรับค่า ph 1.สารส้ม (aluminium sulphate) ใช้ในการตกตะกอนของน้ำทำให้น้ำใสขึ้น

- เครื่องตรวจจับโลหะ - เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน - เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ - เครื่องชั่ง / ระบบการชั่งในส่วนการผลิต - เครื่องชั่งรถบรรทุก / เครื่องชั่งถังผสม ผสมสูตร - เครื่องวัดความชื้น - บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง / ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator/KF) - เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

บริการออกแบบ, ติดตั้ง (Turnkey Project) ระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่, ผลิตงาน ไฟเบอร์กลาส ตามแบบทุกชนิด

 เรายินดีให้บริการ ทั้งไฟฟ้าและระบบน้ำโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใหญ่ กลาง เล็ก  ไฟฟ้าคอนโด ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำโรงงาน ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำโรงเรียน ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำสำนักงาน  ไว้ใจเราและเราจะทำให้ท่านประทับใจ environment friendly solution systems : - water treatment - softed water - drinking

และอาคารสูง บริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ระบบการผลิตน้ำตาลเหลวในโรงงานน้ำตาล จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ สารเคมีระบบกรองน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ปูนขาว กรดเกลือ

จำหน่ายสารเคมี-อุปกรณ์ใช้ในการทดลอง วิเคราะห์และอุตสาหกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีวิเคราะห์, อุปกรณ์ทดลอง, น้ำยาทำความสะอาด, เครื่องกรองน้ำ, อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ, สารกรองน้ำ, สารเคมี นครราชสีมา อุปกรณ์ทดลองนครราชสีมา เครื่องกรองน้ำ นครราชสีมา น้ำยาทำความสะอาดนครราชสีมา

นำเข้าและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ รับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ น้ำเสีย และสินค้าต่าง ๆ

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา การควบคุมมลภาวะน้ำ

Sorry, we can't find การควบคุมมลภาวะน้ำ in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.