ประเภทธุรกิจ

 และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ apha, awwa, us.epa เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

เคมีภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับใช้ในระบบผลิตน้ำประปา เคมีสระว่ายน้ำ การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี โพลิเมอร์แอนไอออน (polymer anion) หรือโพลิเมอร์ประจุลบ กระบวนการโคแอกกูเลชั่น (coagulation) และเคมีปรับสภาพน้ำ ปรับค่า ph 1.

ก่อนส่งมอบงาน พร้อมงานบำรุงรักษา pm หลังส่งมอบ ควบคุมบริหารจัดการโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ออกแบบสร้างระบบผลิตน้ำประปา จากน้ำบนผิวดิน ผลิตน้ำเพื่อการบริโภค ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน ชนิด อัลตราฟิลเตชั่น (ultra filtration; uf) ระบบประปาอัตโนมัติ uf, mf, ro รับแก้ปัญหาในระบบผลิตน้ำประปา ซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบ

จำหน่ายเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบกังหัน ราคาส่ง (Paddle Wheel Aerator) ใบพัดกังหันตีน้ำบนผิวน้ำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำที่ผิวน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้สัตว์น้ำและจุลินทรีย์ สามารถนำออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ต้นเหตุของน้ำเสีย

- เครื่องตรวจจับโลหะ - เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสอบสิ่งปลอมปน - เครื่องชั่งสำหรับห้องปฏิบัติการ - เครื่องชั่ง / ระบบการชั่งในส่วนการผลิต - เครื่องชั่งรถบรรทุก / เครื่องชั่งถังผสม ผสมสูตร - เครื่องวัดความชื้น - บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง / ตุ้มน้ำหนัก - เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Titrator/KF) - เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง

disc diffuser ขายตัวกรองฟิลเตอร์มีเดีย Filter media หรือ Plastic media เป็นตัวกลางพลาสติก Cross flow media, Big BIO เพื่อเป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบเติมอากาศและไม่เติมอากาศ ขายราคาส่ง ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย จำหน่ายและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

บริการออกแบบ, ติดตั้ง (Turnkey Project) ระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศ ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่, ผลิตงาน ไฟเบอร์กลาส ตามแบบทุกชนิด

 เรายินดีให้บริการ ทั้งไฟฟ้าและระบบน้ำโรงงานอุตสาหกรรมทั้งใหญ่ กลาง เล็ก  ไฟฟ้าคอนโด ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำโรงงาน ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำโรงเรียน ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำสำนักงาน  ไว้ใจเราและเราจะทำให้ท่านประทับใจ environment friendly solution systems : - water treatment - softed water - drinking

และอาคารสูง บริการติดตั้ง การซ่อมบำรุงบำบัดน้ำเสีย เครื่องจักรบำบัดน้ำเสีย เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ระบบทำน้ำบริสุทธิ์ ระบบการผลิตน้ำตาลเหลวในโรงงานน้ำตาล จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ สารเคมีระบบกรองน้ำเสีย เช่น โซดาไฟ โซเดียมไฮดอกไซด์ สารเฟอริกคลอไรด์ โพลิเมอร์ปูนขาว กรดเกลือ

จำหน่ายสารเคมี-อุปกรณ์ใช้ในการทดลอง วิเคราะห์และอุตสาหกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, เคมีวิเคราะห์, อุปกรณ์ทดลอง, น้ำยาทำความสะอาด, เครื่องกรองน้ำ, อุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ, สารกรองน้ำ, สารเคมี นครราชสีมา อุปกรณ์ทดลองนครราชสีมา เครื่องกรองน้ำ นครราชสีมา น้ำยาทำความสะอาดนครราชสีมา