ประเภทธุรกิจ

วัดขนาดภาพ กล้องจุลทรรศน์ทางโลหะวิทยา วัสดุวิทยา Metallurgical Microscope, Material Science Microscope กล้องจุลชีววิทยา Biological Microscope กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฎิบัติการ Laboratory Microscope กล้องจุลทรรศน์ ซูมสเตอริโอไมโครสโคป Zoom Stereo Microscope กล้องจุลทรรศน์แบบพกพา (USB, Wifi

ผู้ผลิตและจำหน่าย กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อคาร์ตัน สำหรับสถานศึกษา,ห้องทดลอง และโรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง กล้องจุลทรรศน์, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, กล้องวงจรปิด สำหรับงานอุตสาหกรรม และการศึกษาคุณภาพสูง, จุลชีวะ, โลหะวิทยา ยี่ห้อ " Seek " , และบริการให้คำปรึกษา- ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทุกชนิด

ศูนย์จำหน่าย ปลีก-ส่ง กล้องจุลทรรศน์, เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม, กล้องวงจรปิด สำหรับงานอุตสาหกรรม และการศึกษาคุณภาพสูง, จุลชีวะ, โลหะวิทยา ยี่ห้อ " Seek " , และบริการให้คำปรึกษา- ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทุกชนิด

กล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อ OLYMPUS, เครื่องมือ วัด 3 มิติ ยี่ห้อ ROMER, ตู้ควบคุม อุณหภูมิและความชื้น HITACHI, เครื่อง X-RAY ยี่ห้อ CMI, เครื่องทดสอบทางด้าน SEMICONDUCTOR, เครื่องทดสอบความ สั่นสะเทือน SHINKEN และอุปกรณ์ห้อง ปฏิบัติการอื่น ๆ พร้อมบริการหลังการขาย ซ่อม และสอบเทียบ เครื่องทดสอบความแข็ง HIGHWOOD

จำหน่ายเครื่องมือวัดและทดสอบทางอุตสาหกรรม และกล้องจุลทรรศน์,กล้องสเตอริโอ,เครื่องตัด,เครื่องขัด,เครื่องอัดจับชิ้นงาน,เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะและแบบพกพา,เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบหลายชั้น,โปรไฟล์โปรเจคเตอร์,เครื่องวัดความเรียบผิว,วัดความกลม

จำหน่ายกล้องไมโครสโคป์และเครื่องมือวัดทุกชนิด

กล้องจุลทรรศน์ทุกประเภท ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ทุกชนิด

กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์ Digital Instrument ยี่ห้อ Veeco

ตัวแทนจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์