ประเภทธุรกิจ

ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา, ของเล่นเด็กไม้ยางพารา, เครื่องดนตรีไม้ยางพารา, เครื่องครัวไม้ยางพารา, เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา,เครื่องกีฬาไม้ยางพารา, ไส ซอย กลึง ไม้ยางพารา

จำหน่าย - ไม้คิ้ว,ขาบัว

ค้าไม้ยางพาราอบแห้ง

จำหน่ายไม้คิว ไม้บัว ไม้รางผ้าม่าน จำหน่ายปลีก-ส่ง

รับจ้างกลึงไม้

โรงกลึงไม้

รับทำ-ติดตั้ง-จำหน่ายรับกลึงไม้, รับทำไม้ตีฝ้า, รับทำบันไดไม้, รับเข้าลิ้นไม้ปูบ้าน, รับทำวงกบ ประตูหน้าต่าง