ลักษณา เครือจันทร์

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Telephone: 0-2718-8899

ลักษณา เครือวีระ

จังหวัดตาก
Telephone: 0-5553-3529

ลักษณา จันทร์กระจ่าง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Telephone: 0-2463-5169

ลักษณา กลิ่นจันทร์

จังหวัดระยอง
Telephone: 0-3896-1451

ลักษณา จารุจันทร์

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
Telephone: 0-2581-1523

ลักษณา เพ็ญจันทร์

จังหวัดมหาสารคาม
Telephone: 0-4379-1324

ลักษณา จันทร์ทอง

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
Telephone: 0-2815-6458

ลักษณา ศรีจันทร์สุข

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Telephone: 0-2278-5239

ลักษณา ศรีจันทร์สุข

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Telephone: 0-2970-7976,0-2970-8878

ลักษณา จันทร์กิ่งทอง

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
Telephone: 0-2991-3824