Business Type

จำหน่ายชุดชั้นในชาย,เสื้อกล้ามชาย,เสื้อยืด,กางเกงว่ายน้ำ ผ่านทางเว็บไซด์

กางเกงอนามัยใช้แล้วทิ้ง สำหรับโรงพยาบาล สถานพักฟื้น ท่องเที่ยว และธุรกิจสปา

จำหน่ายชุดชั้นในสตรี

ผลิตชุดชั้นใน เพื่อการส่งออก 100% ตลาดยุโรป และอเมริกา มานานกว่า 10 ปี มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง และโรงงานผลิตในจีน

ผลิต-จำหน่าย เสื้อชั้นในสตรี

ผลิตชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นใน

most economical underware for The modern era lady manufacturer of Brassieres and "Vena" Underware

ผลิตเสื้อชั้นใน

ชุดชั้นในสตรี