Business Type

รับเหมาขุดดิน ถมที่ ปรับสภาพ เกลี่ยหน้าดิน ปรับแต่งพื้นดิน บริการด้วยช่างชำนาญฝีมือ ให้บริการด้วยความสุภาพ พร้อมให้คำแนะนำ บริการขุดสระ ปรับแต่งหน้าดิน ปรับแต่งพื้นที่ ขุดรื้อตอต้นไม้ สิ่งกีดขวางต่างๆ คิดราคาเป็นรายชั่วโมงๆละ 2,000 บาท ถมดิน ราคา 15,000 บาท/1งาน (60,000 บาท/1ไร่) ราคาต่อรองกันได้

รับขุดแมคโคร

รับเหมาก่อสร้าง ขุดลอกคลอง เน้นหน่วยงานราชการ

รับเหมาขุดเจาะ

รับเหมาขุดบ่อ ถมที่ ขุดลอกคลอง

ขุดหรือลอก ร่อนกรวดทราย