Business Type

สอนทำอาหารนานาชาติ ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ไทย เวียดนาม เกาหลี เบเกอรี่ ขนมไทยฯ สอนแปรรูปเนื้อสัตว์ ลูกชิ้น, เบคอน, ไส้กรอก เรียนจบออกใบรับรองให้ เพื่อใช้สมัครงานได้ ด้วยประสบการณ์ ผลิต-จำหน่าย-สอนกว่า 15 ปี

INTERNATIONAL SCHOOL

International

International School, American curriculum taught in English