Business Type

Dynamic Balance TURBO CHARGER,ROTOR MOTOR, IMPELLER,BLOWER.ROLLER,COOLING TOWER,PULLEY

งานไดนามิค บาลานซ์ ตั้งศูนย์ ถ่วงสมดุล เพื่อแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนจากการหมุนของ เครื่องจักรกล ได้นำเทคโนโลยีการปรับสมดุล DYNAMIC BALANCE มารองรับงาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มลูกค้า ชลบุรี ระยอง นิคมอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก ไว้วางใจให้เราบริการ รับบริการ ไดนามิคบาลานซ์ ถ่วงสมดุล

รับซ่อมไดนามิก

ตรั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ-อุปกรณ์ตกแต่ง บริการซ่อม-ติดตั้ง เป็นสถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน และจำหน่าย ยางรถยนต์