Business Type

ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังลม

ผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานลม พลังงานสะอาดจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอุปกรณ์ให้กำเนิดพลังงานจากธรรมชาติ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ช่างปูนทั่วไปก็สามารถทำได้ สำหรับงานแก้ปัญหา หรืองานที่มีรูปทรงทางสถาปัตย์แปลกๆ ทางบริษัทมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ที่สายด่วน 084 084 2927 ผนังกันความร้อนเจพาเนล ผนังประหยัดพลังงาน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน ช่วยโลกให้เย็น เย็นกว่า ....

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ และจัดจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ชนิดต่างๆ ทีมีคุณภาพจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ เช่น solar charge controller , inverter , deep cycle battery , โคมไฟถนน led

ผู้เชี่ยวชาญการผลิตหลอดไฟ LED และให้บริการเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน จำหน่ายหลอดไฟ LED ทั้งภายในและนอกอาคาร

Engineer and Import Biogas Engine, Spare Parts and Offer Sale Service Center

จำหน่ายเครื่องบีบน้ำมันสกัดเย็น, จำหน่ายติดตั้งเครื่องเผาควันคั่วเมล็ดกาแฟ รับให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบ เครื่องจักรต้นแบบ, จำหน่ายเครื่องมือวัด อุปกรณ์โรงงาน อุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัย, เครื่องบีบน้ำมัน, เครื่องกระเทาะเมล็ด, เครื่องจักรกลโรงงาน

บริษัท จัดการด้านพลังงาน คอสมอเตอร์ จำกัด ซึ่งถือเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการจัดการพลังงานไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และเพิ่มความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า ลดค่าไฟ ลดค่าใช้จ่าย ด้านไฟฟ้า ประหยัดไฟ ไฟฟ้าลดส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

ผลิตแป้งมันสำปะหลังสำเร็จรูป