Business Type

ผลิตและจำหน่ายน้ำพริกเผา, น้ำพริกแมงดา, กุนเชียง

พริกไทย

จำหน่ายต้นพันธุ์พริกไทยและพริกไทยสด

ผลิตภัณฑ์ :น้ำพริกสุโขทัย

น้ำพริกลาบ น้ำพริกแกงอ่อม น้ำพริกตาแดง

ผู้ผลิตน้ำพริกแกงทุกชนิด อาทิ น้ำพริกแกงเผ็ด, น้ำพริกแกงป่า, น้ำพริกแกงส้ม,น้ำพริกแกงเขียวหวาน และน้ำพริกแกงเผ็ดเด็ก

น้ำพริกเครื่องแกง

พริกแกงใต้, พริกแกงเขียวหวาน, พริกแกงคั่ว, พริกแกงส้ม, น้ำพริกแกงสำเร็จรูป, พริกแกงไตปลา

สูตรอาหารพริกลาบ

โรงงานผู้ผลิต-ขายส่ง พริกไทยดำเม็ด, พริกไทยขาวเม็ด, บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ