ศูนย์บริการสาธารณสุข 56

Category : Hospitals

Address
Coordinates
13.83705,100.63646