โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

Coordinates
13.73818, 100.52753