เหล็กสแตนเลส สามสอ คอนสตรัคชั่น

Coordinates
12.845938, 101.167849